A+ A-

Co to jest nit jednostronny i technika nitowania jednostronnego?

GESIPA® wyjaśnia

Nity jednostronne

Dzięki niskim kosztom i wszechstronności zastosowania, technologia nitowania jednostronnego firmy GESIPA® stała się niezastąpiona w wielu nowoczesnych produkcjach przemysłowych stosujących technikę połączeń mechanicznych. Nitowanie oferuje zalety, takie jak pokonanie ograniczonego dostępu do elementów, trwałe i pewne łączenie szerokiego asortymentu materiałów (w tym materiałów wrażliwych), a w razie potrzeby monitoring i dokumentowanie procesu nitowania.

szerokim asortymencie wzorów, materiałów wykonania, kształtów, długości i kolorów. W zależności od zadania, jakie ma pełnić nit jednostronny, w GESIPA® można wybrać między standardowym modelem dostępnym z magazynu lub nitem specjalnie zaprojektowanym do konkretnego zastosowania.

Nit jednostronny GESIPA® – terminologia

nitu drążonego i trzpienia. Nit drążony składa się z łba i trzonu. Łeb nitu znajduje się po stronie obróbki i ma różny kształt i różną średnicę. Łeb nitu może być okrągły płaski, wpuszczany lub duży. Trzon nitu ma różną długość w zależności od grubości łączonych elementów. Trzpień służy do zakucia trzonu nitu . Trzpień nitu posiada przewidywane miejsce zerwania, w którym zostanie zerwany po zamknięciu (zakucia) nitu. Sekcja wypełniona jest częścią trzpienia pozostającą w nicie drążonym. Trzpień resztkowy to ta część trzpienia nitu, która jest usuwana za pomocą narzędzia do nitowania.

Nity jednostronne GESIPA® – trwałe połączenie

osadzania trzpień nitu jest ciągnięty przez uchwyt szczękowy nitownicy; jednocześnie nit drążony zostaje zakuty na stałe w łączonym elemencie. Na koniec, trzpień nitu zostaje oderwany w przewidzianym, określonym z góry punkcie zerwania, po czym zostaje wyprowadzony i można go poddać recyklingowi. Resztkowy trzpień nitu jest to część trzpienia pozostająca w nicie drążonym i, w zależności od zastosowania, może przejąć dodatkową funkcję zabezpieczającą.