A+ A-

Co to jest nit jednostronny i technika nitowania jednostronnego?

GESIPA® wyjaśnia

Pierścienie osadcze ze śrubami dociskowymi

Śruby dociskowe z pierścieniami osadczymi są stosowane w przypadku złączy, od których wymaga się szczególnie wysokiej trwałości i odporności na wibracje. Połączenie wymaga obustronnego dostępu do śrub dociskowych z pierścieniami osadczymi. Ponieważ pierścień osadczy jest wciskany w rowki podczas procesu osadzania, połączenie jest niezwykle trwałe i zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem.  

Firma GESIPA® nie produkuje śrub dociskowych z pierścieniami osadczymi, natomiast oferuje wysokiej jakości narzędzia do ich zakładania. Z przyjemnością doradzimy Ci i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego projektu – może to być bezprzewodowa nitownica PowerBird® Pro SRB lub pneumatyczna SRB serii TAURUS®. 

Połączenia z użyciem pierścieni osadczych ze śrubami dociskowymi

  1. Śruba dociskowa jest umieszczona z jednej strony, a pierścień osadczy z drugiej.
  2. Założone narzędzie montażowe chwyta śrubę i opiera się na pierścieniu osadczym.
  3. Łączone elementy są dociskane do siebie przez dokręcenie śruby, a pierścień osadczy zostaje wciśnięty do rowków blokujących
  4. Proces łączenia zostaje zakończony, gdy narzędzie do osadzania zetknie się z powierzchnię łączonego elementu i nastąpi zerwanie śruby w zadanym punkcie wskutek wzrastającego naprężenia rozciągającego w śrubie.