A+ A-

GESIPA® Thal

Lokalizacje na całym świecie

GESIPA® Thal

1917

Historia zakładu GESIPA® w Thal sięga na długo przed założeniem GESIPA we Frankfurcie w 1955 roku. W 1917 r. na bazie przejętej "Fabryki Pieców Weißenburg" założono fabrykę gwoździ i nitów Krebs und Naber GmbH zatrudniającą 6 pracowników.

GESIPA® Thal

1919

Pierwsza rozbudowa firmy miała miejsce w 1919 roku. W obiekcie zainstalowano linię do ciągnięcia drutu z instalacją do wytrawiania i wyżarzania.

GESIPA® Thal

1925

W 1925 roku w Thal dobudowano halę magazynową i linię do galwanizacji. Zaledwie trzy lata później, w 1928 roku, fabryka nitów Dreye & Collenbusch w Sömmerda (Turyngia) została przejęta przez Krebs und Naber GmbH, i jej produkcję przeniesiono do macierzystej firmy w Thal w 1930 roku.

GESIPA® Thal

1934

Umowa spółki zawarta pomiędzy Wilhelmem Naberem a Johannem Krebsem została anulowana. Od tego czasu firma działała pod nazwą Metallwerk Wilhlem Naber GmbH.

GESIPA® Thal

1936

Powierzchnia produkcyjna została powiększona o 600 m<sup>2</sup> (dotyczy to budynku administracyjnego, maszynowni i obiektów socjalnych). Zatrudnienie w Wilhelm Naber GmbH wzrosło w międzyczasie do ponad 150 osób.

GESIPA® Thal

1937

W 1937 roku właściciel wybudował w Thal dom wypoczynkowy dla pracowników. W 1941 roku wybuch w galwanizerni spowodował poważne uszkodzenia obiektów produkcyjnych. Odbudowę budynku zakończono w 1942 roku.

GESIPA® Thal

1945

Właściciele zostają przymusowo wywłaszczeni, co oznacza koniec prywatnej firmy Wilhelm Naber GmbH.

GESIPA® Thal

1946

W 1946 r. produkcja nitów praktycznie ustała. Jednak do 1950 r. kondycja zakładu poprawiła się na tyle, że ​​można było zwiększyć moce produkcyjne budując nową instalację do wytrawiania i wyżarzania drutu. Od tego momentu zakład zaczął produkować drut na własny użytek i dla innych odbiorców.

GESIPA® Thal

1952

W 1952 roku w zakładzie Thal rozpoczęto produkcję nitów dwutrzpieniowych dla przemysłu skórzanego i produkcji toreb i walizek.

GESIPA® Thal

1969

Produkcja gwoździ została wstrzymana w Zakładzie Nitów i Gwoździ w 1969 roku.

GESIPA® Thal

1972

W 1972 roku zakład nitów i gwoździ w Thal w Turyngii rozpoczął produkcję nitów jednostronnych. Zdolność produkcji nitów jednostronnych była systematycznie zwiększana w kolejnych latach aż do 1980 roku ze względu na duże zapotrzebowanie na ten produkt.

GESIPA® Thal

1990

Zakład został przejęty przez Federalny Urząd Powierniczy („Treuhandanstalt”). Rok później, w 1991 roku, GESIPA Blindniettechnik GmbH przejęła zakład w Thal i rozpoczęła produkcję nitów zatrudniając 67 osób.

GESIPA® Thal

1992

W 1992 roku zakład w Thal obchodził 75-lecie istnienia. Wybudowano także kolejną halę produkcyjną.

GESIPA® Thal

1994

W 1994 r. wybudowano nowy magazyn centralny; w 1995 roku rozpoczęto rozbiórkę starych budynków, a na odzyskanym w ten sposób terenie wybudowano dalsze obiekty produkcyjne oraz zakładową siłownię.

GESIPA® Thal

2011

Od 2011 roku powierzchnia produkcyjna GESIPA Blindniettechnik GmbH w Thal została kolejny raz zwiększona o prawie 2000 m<sup>2</sup>.