A+ A-

Linie biznesu
GESIPA®

Technologia nitowania GESIPA® koncentruje się na sześciu branżach odbiorców. Nacisk kładziony jest tutaj na bezpośrednią relację z klientami i ich specjalne wymagania w celu zaprojektowania zoptymalizowanych pod kątem zastosowania i ekonomicznych rozwiązań połączeń mechanicznych. Działalność GESIPA® składa się z 4 segmentów:

  • Dystrybucja i handel detaliczny
  • Z Automatyzowane Narzędzia
  • Przemysłowe rozwiązania nitujące
  • Technika nitowania na potrzeby motoryzacji

Linie biznesu GESIPA®

W detalicznym handlu i dystrybucji GESIPA® ściśle współpracuje ze specjalistycznymi handlowcami w kraju i za granicą i regularnie ich wspiera w sprawach związanych z technologią nitowania. Dział Produkcji Wyposażenia zajmuje się zagadnieniami „Automatycznego nitowania” oraz „Monitoringu procesu”. Branża „Zastosowania przemysłowe” odpowiada za wybrane działy przemysłu ogólnego (m.in. klimatyzację i instalacje techniczne w budynkach) i wspiera swoich klientów dużym doświadczeniem i szeroką wiedzą specjalistyczną. Producentami samochodów i dostawcami dla przemysłu motoryzacyjnego opiekują się nasi kompetentni specjaliści w dziale techniki nitowania na potrzeby motoryzacji.