A+ A-

Nitownice
do nitonakrętek

Praktyczne, łatwe w obsłudze i niezawodne


minimalnym zużyciem, krótkimi czasami zakładania elementów złącznych i długą żywotnością, co zapewnia optymalizację kosztów. Do sporadycznego zakładania nitonakrętek oferujemy całą gamę ręcznych nitownic.

o dużej mocy.