A+ A-

Nitonakrętki

Niezawodne połączenia gwintowe do różnych zastosowań

Nitonakrętki i nitośruby są stosowane w wielu gałęziach przemysłu i rzemiosła, wszędzie tam, gdzie jest wymagane stabilne i rozłączne połączenie, w tym m.in. w branży motoryzacyjnej, AGD i ciepłowniczej,

W instalacjach klimatyzacji, przy mocowaniu paneli słonecznych, w elektronice i w budownictwie. W centrum kompetencji GESIPA® w Keighley w Anglii opracowujemy i produkujemy również rozwiązania specjalne w ścisłej współpracy z naszymi technikami w Niemczech.

Co to jest nitonakrętka?

gwintowanym nitem drążonym. Można ją umieścić w łączonym elemencie „na ślepo”, tj. z dostępem tylko z jednej strony. Właśnie ta prostota sprawia, że ​​nitonakrętka jest tak „inteligentna”. Nitonakrętki GESIPA® są elementami złącznymi z użyciem których można wykonać wytrzymały gwint do rozłączalnego połączenia, zwłaszcza w przypadku cienkich elementów dostępnych tylko z jednej strony.  Często nitonakrętki są osadzane na wydrążonych profilach i elementach dostępnych z jednej strony, ponieważ jest to jedyna możliwość utworzenia połączenia gwintowanego w cienkich lub miękkich elementach. Kilka ruchów pokrętłem ręcznym i gwint jest gotowy. Szybko, bezpiecznie i niezawodnie.

Nitonakrętki GESIPA® i wyposażenie do ich osadzania. krótki czas osadzania i długą żywotność, dzięki czemu są optymalne pod względem kosztów. Dzięki własnej produkcji elementów złącznych w centrach kompetencji GESIPA® możemy ekonomicznie i wydajnie spełniać indywidualne wymagania klienta. Nitonakrętki znajdują zastosowanie w najróżniejszych branżach przemysłu i rzemiosła– ogólnie, wszędzie tam, gdzie są wymagane wytrzymałe i rozłączne połączenia (np. w motoryzacji, AGD, elektronice, przemyśle spożywczym, fotowoltaice, instalacjach grzewczych i klimatyzacji).

Jak zbudowana jest nitonakrętka?

Łeb jest częścią nitonakrętki znajdującą się na widocznej stronie elementu. Użytkownik ma do wyboru następujące warianty: Nitonakrętka z płaskim łbem i zapewnia dużą powierzchnię styku z elementem. W przypadku gdy na zewnątrz ma wystawać jak najmniejsza część nitonakrętki i element łączony ma być prawie poziomy należy użyć nitonakrętki o małym łbie. Wreszcie, nitonakrętki z łbem krytym nadają się do płaskich powierzchni z wpuszczanymi otworami. Trzon jest częścią nitonakrętki, która zostaje zakuta podczas procesu osadzania i mocuje nitonakrętkę w elemencie. W procesie powstaje tak zwana „zakuwka”. Użytkownik ma do wyboru następujące warianty trzonów: okrągły, radełkowany lub wielokątny (sześciokątny lub czworokątny).
Dostępne materiały do wyboru: Nitonakrętki są dostępne w wersji ze stali, aluminium lub stali nierdzewnej, w zależności od zastosowania.


Jak przetwarzana jest nitonakrętka?

Za pomocą nitonakrętek można tworzyć stabilne połączenia gwintowe cienkich materiałów bez użycia gwintowników. W obrabianym przedmiocie, który ma być przynitowany za pomocą nitonakrętki należy wykonać otwór o co najmniej 0,1 mm większy niż średnica nitonakrętki. Następnie nitonakrętkę nakręca się na trzpień gwintowany odpowiedniego narzędzia do osadzania. Nitonakrętka jest wkładana z jednej strony do otworu. Długość ustala się w zależności od grubości materiału. Niezależnie od użytego narzędzia (szczypiec ręcznych lub automatycznej nitownicy) nitonakrętka zostaje zakuta i dociśnięta do nitowanego materiału. Teraz można wykręcić trzpień gwintowany. Nitonakrętka GESIPA® jest gotowa do łączenia kolejnych elementów.

Zalety w skrócie

  • Prosty i szybki montaż z jednostronnym dostępem do łączonych elementów
  • Wykonanie wysokiej jakości połączeń gwintowanych w cienkich i miękkich materiałach (stal, aluminium, magnez, tworzywa sztuczne itp.)
  • Brak wpływu ciepła na elementy, a tym samym brak zniekształceń termicznych i uszkodzeń powierzchni komponentów
  • Brak konieczności korekt powykonawczych
  • Bardzo wysoka elastyczność procesu łączenia
  • Niskie nakłady na wyposażenie do montażu
  • Wszechstronne zastosowanie – również do połączeń hybrydowych i miękkich materiałów
  • Wytwarzanie połączeń wodo- i gazoszczelnych
  • Brak emisji ciepła, dymu i gazów spawalniczych do otoczenia, a tym samym brak szkód (zagrożenia) dla ludzi i środowiska

Masz dodatkowe pytania dotyczące nitonakrętek?

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania otwarte.

Zasadniczo należy zauważyć, że nitonakrętka została opracowana tak, aby po zamontowaniu pozostawała na stałe w obrabianym przedmiocie. W razie potrzeby zainstalowaną nitonakrętkę można usunąć z przedmiotu obrabianego za pomocą odpowiedniego narzędzia. Istnieje jednak ryzyko uszkodzenia elementu obrabianego, dlatego podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność. Demontaż powinien być przeprowadzany przez wyspecjalizowany personel i z dużą ostrożnością, zwłaszcza jeśli element ma kluczowe znaczenie dla funkcjonalności. Należy również zauważyć, że usunięta nitonakrętka nie może być ponownie użyta. Jeśli nitonakrętka ma zostać ponownie zamontowana w tym samym miejscu, należy użyć nowej nitonakrętki.

Nitonakrętki są stosowane w wielu różnych sektorach i branżach. Jednym z dobrze znanych sektorów przemysłowych, w których nitonakrętki są często używane, jest przemysł motoryzacyjny. Nitonakrętki są tu wykorzystywane na przykład do bezpiecznego mocowania desek rozdzielczych, paneli lub innych części. W przemyśle elektronicznym nitonakrętki są używane do mocowania płytek drukowanych, obudów lub innych komponentów. Nitonakrętki są również wykorzystywane w produkcji maszyn i zespołów do łączenia ze sobą kilku komponentów. Ułatwia to montaż i demontaż części bez uszkadzania gwintów. Inne obszary, w których nitonakrętki są powszechnie stosowane, obejmują przemysł budowlany, np. w boazerii, w produkcji mebli i w przemyśle lotniczym. Istnieje wiele innych obszarów zastosowań nitonakrętek, a szczególną cechą jest to, że do każdego zastosowania istnieje odpowiednia nitonakrętka.

Zasadniczo nitonakrętka jest nitem z wydrążonym gwintem. Można ją umieścić w obrabianym przedmiocie w sposób zaślepiony, tj. z dostępem tylko z jednej strony. To właśnie ta prostota sprawia, że nitonakrętki są tak inteligentne. Nitonakrętki GESIPA® to elementy złączne, które mogą być używane do tworzenia wytrzymałego gwintu do rozłączalnego połączenia, szczególnie w przypadku cienkich elementów, do których dostęp można uzyskać tylko z jednej strony. Zastosowanie nitonakrętek jest często jedynym rozwiązaniem do tworzenia gwintu na cienkich lub miękkich elementach z wydrążonymi profilami i elementach, które są dostępne tylko z jednej strony. Gwint można zamocować w zaledwie kilku prostych krokach. Szybko, bezpiecznie i niezawodnie.

Dzięki własnej produkcji elementów złącznych w centrach kompetencyjnych GESIPA®, wymagania klientów mogą być realizowane w sposób ekonomiczny i wydajny. Nitonakrętki są wykorzystywane na przykład w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i handlowych, wszędzie tam, gdzie wymagane jest mocne i rozłączne połączenie, np. w przemyśle motoryzacyjnym, AGD, elektronicznym, spożywczym, solarnym lub grzewczym i klimatyzacyjnym.

Dalsze produkty do połączeń za pomocą nitonakrętek

Narzędzia do wykonywania połączeń i nitonakrętki odpowiednie do każdego zastosowania