A+ A-

Nasze zaangażowanie

Nie tylko bierzemy odpowiedzialność jako Grupa GESIPA®, ale także wspieramy i promujemy różne projekty społeczne realizowane poza Grupą GESIPA®, które odpowiadają nam i spełniają nasze wartości korporacyjne. Od lat angażujemy się

w rozwój sportu młodzieżowego i w regionalne projekty w dziedzinie sportu i rekreacji. Ponadto poszczególne oddziały GESIPA® na całym świecie wspierają wiele lokalnych inicjatyw i działań edukacyjnych.