A+ A-

GESIPA®

Wartości, które są dla nas ważne

Prowadzimy działalność w różnych krajach i kulturach, co wymaga wysokiego poziomu wzajemnego zrozumienia i zaufania. Wspólne wartości stanowią ważną podstawę takiego podejścia i służą jako pomoc w podejmowaniu decyzji. Nasze wartości

obowiązują w ramach grupy GESIPA® wszystkich pracowników, a także są widoczne u naszych klientów i partnerów. Wartości uznawane w GESIPA® kształtują naszą współpracę i sprawiają, że odnosimy sukcesy.

Przedsiębiorczość

W GESIPA® stale stawiamy sobie wysokie cele i oceniamy uzyskane wyniki. Nie myślimy tylko dniem dzisiejszym, ale planujemy nasze cele w dłuższej perspektywie – ponieważ chcemy odnosić sukcesy również w przyszłości.  Głównym celem naszej pracy jest zapewnienie maksymalnych korzyści naszym klientom i partnerom. W naszej codziennej pracy jesteśmy samodzielni i zorientowani na sukces. W ten sposób wykazujemy inicjatywę i odwagę do podejmowania ryzyka, a z drugiej strony dążymy do maksymalnego uproszczenia działań.

Pozytywne nastawienie i entuzjazm

Nieustannie rozwijamy nowe pomysły, jesteśmy przygotowani na zmiany i szybko je wdrażamy. Wiążą się z tym nowe wyzwania, ale w GESIPA® mamy niezbędny hart ducha i siłę, aby wytrzymać zmiany. Zmiany i wyzwania stwarzają dla całej Grupy GESIPA® ogromne możliwości stania się coraz lepszym. Chętnie dzielimy się inspiracją w zakresie naszych produktów i usług z partnerami biznesowymi i współpracownikami.

Doświadczenie i kompetencje

GESIPA® może być tylko tak dobra, jak dobrzy są jej pracownicy. Zarządzanie wiedzą odgrywa dla nas ważną rolę i zawsze chcemy rozszerzać wiedzę i doświadczenie naszych pracowników i dalej ich szkolić. Nasi pracownicy posiadają ponadprzeciętne kwalifikacje.

Praca zespołowa

Wiedza zespołu jest większa i głębsza niż pojedynczego pracownika. Przywiązujemy dużą wagę do komunikacji, a także do poszanowania różnych opinii. Podczas pracy w zespole nie można zatrzymywać informacji dla siebie, ponieważ praca zespołowa jest ważniejsza i bardziej inspirująca niż działanie jednostki.

Uczciwość i wzajemny szacunek

Błędy się zdarzają - nie zaprzeczamy. Jeśli w Grupie GESIPA® wystąpią błędy, ważne jest, abyśmy otwarcie o nich mówili i do nich się przyznawali. GESIPA® kładzie szczególny nacisk na indywidualną ocenę każdego pracownika.

Zaufanie i rzetelność

Ufamy naszym pracownikom i partnerom biznesowym, ponieważ bez zaufania nie ma mowy o owocnej współpracy i dobrych stosunkach z pracownikami i partnerami. Jesteśmy rzetelni i w przypadku pojawienia się jakichkolwiek odstępstw od uzgodnień, czujemy się zobowiązani do ich usunięcia.