A+ A-

GESIPA®

Polityce Prywatności


Traktujemy Twoje dane osobowe w sposób odpowiedzialny i przestrzegamy wszystkich stosownych przepisów prawa o ochronie danych.

1. Postępowanie z danymi osobowymi

Zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.
Dane osobowe są to wszystkie informacje, które służą do identyfikacji Twojej osoby i które są powiązane z Tobą – na przykład Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub wymagany przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie bądź przepisy ustawowe lub wykonawcze wydane przez ustawodawcę, któremu podlega podmiot przetwarzający.
Po zaniku celu przechowywania tych danych lub po upływie okresu przechowywania określonego w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub wydanych przez innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi zablokowane lub usunięte.
Możemy przekazywać Twoje dane innym spółkom z naszej grupy w celu wykonania określonych usług. Spółki Grupy mogą znajdować się w krajach, w których ochrona danych może nie być taka sama. Gwarantujemy odpowiednią ochronę danych przez zawarcie stosownych umów ze spółkami grupy. Musisz wyrazić jednoznaczną zgodę na takie przekazywanie danych.

2. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Nasza strona internetowa zbiera szereg ogólnych danych i informacji przy każdym otwarciu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach rejestrów serwera. Mogą być zbierane następujące dane: (1) rodzaj i wersja używanej przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. „referrer”), (4) podstrony internetowe, które są kontrolowane przez system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina wejścia na stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat użytkowników. Informacje te są potrzebne do (1) prawidłowego prezentowania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i techniki naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego oceniamy te anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony statystycznie, a z drugiej – pod kątem zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

3. Pliki cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze przez serwer. Zawierają informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym i połączeniu internetowym. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim ani nie łączymy ich z danymi osobowymi bez Twojej zgody.
Cookies pełnią dwie główne funkcje. Pomagają nam ułatwić Ci poruszanie się po naszej ofercie i umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony. Nie służą do wprowadzania wirusów ani uruchamiania programów.
Użytkownicy mają możliwość przeglądania naszej oferty bez plików cookies. W tym celu należy zmienić odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Skorzystaj z funkcji pomocy w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak wyłączyć pliki cookies. Zwracamy jednak uwagę, że może to pogorszyć działanie niektórych funkcji tej strony internetowej i ograniczyć wygodę użytkowania. Strony http://www.aboutads.info/choices/ (USA) i http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) umożliwiają zarządzanie reklamowymi plikami cookie online.

4. Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytisc, narzędzia do analizy stron internetowych udostępnianego przez firmę Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“, plików tekstowych, które są zapisywane na twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z tej strony. Uzyskane przez pliki cookies informacje dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie internetowej uaktywniono maskowanie adresu IP, oznacza to, że twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google (dotyczy to tylko państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym). Jedynie w wyjątkowych sytuacjach kompletny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.
Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy sposobu, w jaki korzystasz ze strony internetowej w celu sporządzania dla tego operatora raportów z aktywności prowadzonej na witrynie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Google nie łączy twojego adresu IP przekazanego przez przeglądarkę do Google Analytics z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies na swoim komputerze odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
Możesz również uniemożliwić gromadzenie danych (łącznie z adresem IP) utworzonych przez pliki cookies i odnoszących się do sposobu korzystania przez ciebie ze strony internetowej i ich przetwarzanie przez Google przez pobranie i instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: Wtyczka do przeglądarki wyłączająca Google Analytics. Jako alternatywę dla tej wtyczki (lub wewnątrz przeglądarek na urządzeniach mobilnych), kliknij ten link:aby uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych na tej stronie w przyszłości. Powoduje to zapisanie w urządzeniu „ciasteczka” wyłączającego (opt-out cookie). Po usunięciu wszystkich cookies należy ponownie kliknąć ten link. Szczegółowe informacje o warunkach korzystania z serwisu i ochronie danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

5. Commerce Connector

Na naszej stronie głównej udostępniamy wybór różnych sprzedawców internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem linku na naszej stronie głównej. Link tworzy logo odpowiedniego sprzedawcy internetowego. Jeśli klikniesz na linku, nasz partner – Commerce Connector – zapisze plik cookie na Twoim urządzeniu na okres 7 dni. Po tym czasie cookies są automatycznie usuwane. W przypadku wykonania jakiegoś zakupu od sprzedawcy internetowego w tym okresie, Commerce Connector może uzyskać dostęp do cookie w celu otrzymania informacji o Twoim zakupie. Commerce Connector nie otrzymuje żadnych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do Twojej identyfikacji, a jedynie niepowtarzalny numer pliku cookie. Commerce Connector wykorzystuje uzyskane informacje o zakupach do tworzenia anonimowych statystyk sprzedaży naszych produktów, które zostały zakupione za pośrednictwem linku, a następnie udostępnia nam te statystyki. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Commerce Connector.
https://www.commerce-connector.com/website/de/policy-de/policy_ccm/#optout

6. Użycie wtyczek do mediów społecznościowych:

Obecnie używamy następujących wtyczek do mediów społecznościowych: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Xing i YouTube. Dostawcę wtyczki można rozpoznać po oznaczeniu znajdującym się w polu nad początkową literą nazwy lub logo. Oferujemy możliwość bezpośredniej komunikacji z dostawcą wtyczki za pomocą tego przycisku. Dopiero po kliknięciu i aktywacji zaznaczonego pola dostawca wtyczki otrzyma informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony internetowej naszej oferty online i wtedy mogą zostać przesłane dalsze dane. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka w Niemczech, adres IP jest maskowany natychmiast po jego uzyskaniu. Po aktywacji wtyczki Twoje dane osobowe zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam zapisane (w przypadku dostawców z USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane głównie za pomocą plików cookie, zalecamy usunięcie wszystkich cookie przez kliknięcie odpowiedniego pola w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.
Nie mamy żadnego wpływu na dane zbierane przez dostawców wtyczek i ich przetwarzanie i nie znamy pełnego zakresu ich zbierania, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji o usunięciu danych zebranych przez dostawcę wtyczki.
Dostawca wtyczki zapisuje zebrane o Tobie dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i /lub personalizacji swojej strony internetowej. Taka analiza jest wykonywana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu zapewnienia odpowiedniej, dostosowanej do potrzeb użytkowników reklamy oraz informowania innych użytkowników mediów społecznościowych o twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Masz prawo oprotestować tworzenie tych profili użytkowników – w tym celu musisz skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Za pomocą wtyczek oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami w celu ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla użytkownika.
Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki – patrz podana poniżej polityka prywatności odnośnego dostawcy. Dostawca wtyczki udzieli Ci również dalszych informacji na temat praw, jakie posiadasz w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności.

Adresy dostawców wtyczek i linki do ich polityk prywatności są podane poniżej:

7. Biuletyn

Jeżeli zarejestrowałeś się do naszego biuletynu za pomocą swojego adresu e-mail na stronie internetowej SFS Group Germany GmbH - Industrial End Markets – GESIPA®, to zapiszemy i będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail do wysyłania biuletynu z informacjami o naszych produktach, technologiach i nowościach. Poniżej wyjaśniamy treść, procedurę rejestracji, prawo do odstąpienia i procedurę oceny.  Zapisując się na subskrypcję naszego biuletynu wyrażasz zgodę na te procedury i przechowywanie danych. Biuletyn zawierający informacje reklamowe o naszych produktach i firmie jest wysyłany wyłącznie za zgodą odbiorcy. Rejestracja odbywa się za pomocą procedury Double Opt-In, w której subskrybent biuletynu po zarejestrowaniu się otrzymuje wiadomość e-mail, w której jest proszony o kliknięcie w link potwierdzający w celu ostatecznego umieszczenia go na wykazie odbiorców biuletynu. Gwarantuje to, że nikt nie może zarejestrować się przy użyciu nieswojego adresu e-mail. Do rejestracji w celu subskrypcji biuletynu wystarczy podać swój adres e-mail. Dalsze opcjonalne informacje służą wyłącznie do personalizacji biuletynu. Dane zapisane podczas rejestracji (czas rejestracji i potwierdzenia oraz adres IP) są przekazywane do Rocket Science Group LLC  i tam przechowywane. Dane wprowadzone podczas rejestracji nie są przekazywane stronom trzecim. Zebranie tych danych jest konieczne, aby móc w późniejszym czasie wyśledzić ewentualne nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i dlatego służy ochronie prawnej podmiotu przetwarzającego dane. Wysyłka biuletynu i związany z nim pomiar sukcesu opiera się na zgodzie odbiorcy zgodnej z Art. 6 ust. 1 lit. a, Art. 7 RODO w połączeniu z §7 ust.2 pkt.3 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub na podstawie pozwolenia ustawowego zgodnego z § 7 pkt. 3 tej Ustawy. Subskrypcję naszego biuletynu można w każdej chwili odwołać. Zgodę na przechowywanie danych osobowych, którą nam udzieliłeś w celu wysyłania biuletynu, możesz w każdej chwili wycofać. Na końcu każdego biuletynu znajduje się odpowiedni link do wycofania zgody. Ponadto możesz zrezygnować z otrzymywania biuletynu w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej podmiotu przetwarzającego dane lub poinformować o tym ten podmiot w inny sposób, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia, że wcześniej na to się zgodziłeś. Przy dystrybucji naszego biuletynu korzystamy z usług „Mailchimp”, agencji wysyłkowej biuletynu Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, USA. Dalsze informacje na temat ochrony danych w Mailchimp można znaleźć tutaj: mailchimp.com/legal/privacy/. MailChimp jest podmiotem certyfikowanym zgodnie z umową o Tarczy Prywatności, i tym samym gwarantuje zgodność z europejskim poziomem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Usługa dystrybucji biuletynu świadczona przez Mailchimp spełnia warunek istotności dla naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i jest świadczona na podstawie umowy o przetwarzaniu zamówień zgodnej z art. 28 ust. 3 zdanie 1 RODO. Rocket Science Group LLC może wykorzystywać dane odbiorcy w formie anonimowej (tj. bez przypisania do konkretnego użytkownika) do optymalizacji lub poprawy własnych usług (na przykład w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji biuletynu) lub do celów statystycznych. Mailchimp nie wykorzystuje jednak danych subskrybentów biuletynu do prowadzenia samodzielnej korespondencji z nimi i nie przekazuje tych danych osobom trzecim. Biuletyn zawiera piksel śledzący pobierany z naszego serwera po otwarciu biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dystrybutora wysyłkowego – z jego serwera. Początkowo zbierane są informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie użytkownika, a także adres IP i godzina połączenia. Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez podmiot przetwarzający w celu optymalizacji dystrybucji biuletynu i lepszego dostosowania jego treści do zainteresowań odnośnego subskrybenta. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

8. Aplikacje o zatrudnienie

Aplikacje o zatrudnienie w SFS Group Germany GmbH - Industrial End Markets – GESIPA®
Ten rozdział dotyczy aplikacji składanych za pośrednictwem naszej firmowej strony internetowej www.gesipa.de lub naszego portalu „Kariera” gesipa-portal.rexx-recruitment.com/de.

a. Zakres przetwarzania danych

Jeśli zgłaszasz się do publicznie ogłoszonego postępowania rekrutacyjnego w SFS Group Germany GmbH - Industrial End Markets – GESIPA®, przetwarzamy Twoje dane adresowe, telekomunikacyjne i zawodowe oraz wszystkie dane i informacje, które nam przesłałeś w aplikacji do celów rekrutacji. Przetwarzanie danych jest ograniczone do prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich dokumentów aplikacyjnych i informacji, które nam przekazałeś w związku z postępowaniem rekrutacyjnym jest Art. 6.1.1.(b) RODO oraz § 26 I Ustawy o Ochronie Danych (BDSG).
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych zawartych w aplikacji o zatrudnienie , dalszą podstawą prawną jest Art. 6.1.1. (a) RODO i § 26 II BDSG.

C. Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania Twoich danych zawartych w aplikacji o zatrudnienie oraz wszelkich informacji, które nam przekazałeś w związku z postępowaniem rekrutacyjnym jest przeprowadzenie tego postępowania. Przetwarzanie danych obejmuje również możliwość skontaktowania się z Tobą w związku z procesem rekrutacyjnym.

d. Okres przechowywania danych osobowych

Jeśli po złożeniu aplikacji nie uzyskasz zatrudnienia w naszej firmie, Twoje dane zawarte w aplikacji oraz inne informacje przekazane nam w związku z rekrutacją zostaną usunięte po 12 miesiącach od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Przechowywanie do tego czasu służy wyłącznie celom dokumentacyjnym.
Jeśli zostaniesz zatrudniony przez SFS Group Germany GmbH - Industrial End Markets – GESIPA® na podstawie złożonej aplikacji, Twoje dokumenty rekrutacyjne zostaną zarchiwizowane w aktach personalnych.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych, aby móc w przyszłości otrzymywać informacje o odpowiednich ofertach pracy, będziemy przechowywać Twoje dane aż do czasu wycofania Twojej zgody.

e. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Twoje dane i informacje, które przekazałeś w związku ze złożoną aplikacją o zatrudnienie nie będą przekazywane stronom trzecim.
Przetwarzanie takich danych służy wyłącznie do prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Jeśli wyraziłeś zgodę, twoje dane zawarte w aplikacji i dosłane później mogą zostać wysłane do innych spółek Grupy Böllhoff i tam przetworzone.

f. Prawo do cofnięcia zgody i zażądania usunięcia danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych wcześniej udzieloną w związku z Twoją aplikacją o zatrudnienie. Odwołanie zgody nie zmienia nic w legalności przetwarzania danych dokonanego przed takim odwołaniem.
Jeśli chcesz oprotestować przechowywanie Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pisemnie.
W takim przypadku proces rekrutacyjny nie może być kontynuowany. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę i złożyć protest wysyłając odpowiednie powiadomienie na następujący adres:

SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
64546 Mörfelden-Walldorf
Niemcy
E-Mail: jobs@gesipa.com

9. Bezpieczeństwo danych / bezpieczna transmisja danych

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne do zabezpieczenia naszych zasobów informatycznych przed niepożądanym dostępem, przejęciem, ujawnieniem, wyprowadzeniem, utratą, rozpowszechnieniem, zniszczeniem lub zmianą przez osoby nieuprawnione.
Przekazywanie danych osobowych zbieranych na naszej stronie internetowej jest chronione zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi.

10. Zarządzanie danymi kontaktowymi

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą oferowanych opcji kontaktu, Twoje dane zostaną zapisane, aby można ich było użyć do przetworzenia i odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody.

11. Twoje prawa

Na żądanie otrzymasz bezpłatne informacje o tym, czy Twoje dane osobowe zostały przetworzone i które zostały zapisane (o ile to nastąpiło).
O ile Twoja prośba nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. w celu archiwizacji), masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz usunięcia (ze skutkiem w przyszłości) swoich danych osobowych.
W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione powody takiego przetwarzania, które mają priorytet nad Twoimi interesami, prawami i swobodami lub jeżeli przetwarzanie takich danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (ze skutkiem w przyszłości) w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

12. Kontakt

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie Twoimi danymi osobowymi na tej stronie jest:

SFS Group Sp. z o.o. - Industrial End Markets – GESIPA®
ul. Torowa 6
61-315 Poznań

GESIPA® Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych:
Ben Hansen
E-Mail: b.hansen_ett_@bendigital_dot_.de

13. Ograniczenie odpowiedzialności

Jako dostawca ponosimy odpowiedzialność za publikowane przez nas treści zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami ustawowymi. Zawartość naszej  strony internetowej jest tworzona i aktualizowana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Nie możemy jednak zagwarantować, że podane informacje są kompletne, poprawne i w każdym przypadku aktualne. Dotyczy to również wszystkich linków, do których ta strona internetowa odsyła bezpośrednio lub pośrednio. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość strony, do której można dotrzeć za pomocą takiego linku.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do podanych informacji bez wcześniejszego powiadomienia.