A+ A-

Jakość w GESIPA®

MIERZALNY I ZRÓWNOWAŻONY

GESIPA® osiągnęła wielokrotnie sprawdzoną i miliony razy potwierdzoną niezawodność i stałe osiągi produktów dzięki zgromadzonemu doświadczeniu w produkcji i koncepcji jakości, która jest unikalna w branży. Współpraca wysoko wykwalifikowanych pracowników, najlepsze wyposażenie produkcyjne oraz organizacja jakości towarzysząca produkcji to nasza gwarancja maksymalnego zadowolenia klienta. Zapewnienie i ciągłe rozszerzanie tego wysokiego standardu jakości jest zasadniczą częścią polityki korporacyjnej GESIPA® i jednocześnie tradycyjnym zobowiązaniem. IATF 16949 wraz z normą DIN EN ISO 9001 stanowi podstawę naszego systemu zarządzania jakością.  

Jesteśmy zaangażowani w proces ciągłego  doskonalenia zgodny z KAIZEN, CIP i 5S. Regularnie sprawdzamy nasze procesy na podstawie kluczowych wskaźników, oceniamy je i określamy na ich podstawie potencjał optymalizacji, który wdrażamy w praktyce. Wszyscy pracownicy są aktywnie zaangażowani w proces ciągłego doskonalenia. Z myślą o przyszłych pokoleniach, nasze działania współgrają z ekonomią, ekologią i odpowiedzialnością społeczną. W GESIPA® zwracamy uwagę na oszczędne wykorzystanie zasobów i ochronę środowiska. Wszystkie produkty GESIPA® spełniają wymagania Dyrektywy 2011/65/UE, RoHS.

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Jesteśmy zaangażowani w zrównoważoną działalność gospodarczą i zobowiązujemy się do ochrony środowiska i ciągłego doskonalenia naszych usług zorientowanych na środowisko. Oszczędnie i efektywnie wykorzystujemy energię i inne zasoby, aby zmniejszyć lub wyeliminować obciążenie środowiska. Nasze produkty i usługi są przyjazne dla środowiska i oszczędnie gospodarują zasobami przez cały cykl życia. Uczulamy naszych pracowników do wykazywania swojej odpowiedzialności ekologicznej. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważoną działalność gospodarczą i zobowiązujemy się do ochrony środowiska i ciągłego doskonalenia naszych usług zorientowanych na środowisko. Od wiosny 2019 roku posiadamy certyfikat zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO 14001 spełniający również wewnętrzne standardy firmy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Chronimy życie i zdrowie naszych pracowników zapewniając bezpieczne i ergonomiczne środowisko pracy. Po ustaleniu i ocenie zagrożeń, obciążeń i ryzyka opracowujemy środki bezpieczeństwa. Chcemy zapobiegać wypadkom przy pracy wdrażając działania i programy prewencyjne. Konsultujemy i angażujemy naszych pracowników w sprawy BHP. Zachęcamy naszych pracowników do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie.

Jakość produktów i usług

Inspirujemy naszych klientów spełniając wymaganą jakość, dążymy do osiągnięcia celu „zero defektów” dla wszystkich naszych procesów, produktów i usług. Każdy pracownik posiada kwalifikacje do dokładnego wykonywania zdefiniowanych procesów i spełniania wymagań w swoim obszarze odpowiedzialności. Wyznaczamy mierzalne cele i wykorzystujemy odpowiednie parametry do oceny wydajności procesów naszej firmy. Na bieżąco analizujemy przyczyny błędów i usuwamy je skutecznie i trwale. Poszukujemy oszczędnych procesów i eliminujemy marnotrawstwo.